DEMOS Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan bu rapor, “50 yılı aşkın süredir Kolombiya’da devam eden ve barış anlaşmasıyla sonuçlanan bir iç çatışmanın sürecine ışık tutuyor.

Toplumsal cinsiyetin barış süreçlerine dahil edilmesi fikri, Kolombiya barış sürecine kadar hiç bu kadar ilgi görmemişti. Bu süreç, kadınların ve LGBTQİ+ kesimin barış inşacısı olarak daha önceki hiçbir örnekte bu derece tanınmamış olmasıyla öne çıkmakta.

Bu doğrultuda rapor son barış sürecinde doğrudan ya da dolaylı rol almış kadın ve LGBTQİ+ örgütlerinin yorumlarına ve eleştirel önerilerine odaklanıyor.”