Kadınların yerel yönetimlerdeki temsilinin artması için mevzuat değişikliğinden öte bir toplumsal cinsiyet farkındalığı gerekirken, temsilin artması ile kadına yönelik hizmetlerin nasıl değiştiği de irdelenmelidir. Bu raporda, Türkiye’deki tüm büyükşehir belediyelerinde kadın temsili ve kadına yönelik hizmetler arasındaki ilişki irdelenmiş, hem temsil hem de hizmetlerin niteliği toplumsal cinsiyet farkındalığı çerçevesinde ele alınmıştır. Aydın, Gaziantep, İstanbul, Konya ve Ordu’da gerçekleştirilen saha çalışması ve 11 ilin detaylı masa başı incelenmesi sonucunda, proje bulguları bugünden yarına değişmesi güç toplumsal cinsiyet farkındalığına ilişkin sorunları ortaya koyarken, bugünden atılması gereken tohumları somut politika önerileri olarak sunmaktadır.