Giriş

Türkiye’de hangi yerleşim birimi alınırsa alınsın kadınlar toplam nüfusun yaklaşık yarısını oluşturuyor. Özellikle kentsel alanda mekânsal ölçek daraldıkça, mekana dair üretilen politikaların kadınları doğrudan ilgilendirdiği ya da birincil düzeyde etkilediği üzerine mutabık kalınmış bir gerçek olarak önümüzde duruyor. Bu iki gerçeği heybemizde tutmak; kadınların yerel düzeydeki siyasal varoluşlarının güçlendirilmesi ve yerel politikaların kadın odaklı bir bakış ile sürdürülebilmesi açısından önem taşıyor.