Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na bağlı Genel-İş Sendikası Araştırma Dairesi “Covid-19 Salgını ve Sosyal Koruma” raporunu yayımladı. Raporda; salgın sürecinde Türkiye’de ve salgının yaygın olarak görüldüğü ülkelerde sosyal korumaya dönük önlem paketleri karşılaştırmalı olarak incelendi

Türkiye’de salgınla mücadele için ayrılan pay

Türkiye’de koronavirüs salgınının neden olduğu sosyal sorunları ortadan kaldırmak ve sosyal korumaya yönelik önlemler almak için açıklanan ekonomi paketinin gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki oranı sadece % 2 olduğu belirtilen raporda diğer ülkelerin rakamları da paylaşıldı “  İtalya’da ise bu oran % 1,4’dür. Salgından en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya’da % 20 ve salgına karşı hem sağlık hem de sosyal koruma açısından ciddi önlemler aldığı bilinen Almanya’da % 22’dir.”

Ekonomik paketin sadece % 2,2’si sosyal yardımlara ayrıldı

Koronavirüs salgını için açılan ekonomik paketin adece % 2,2’si sosyal yardımlara ayrıldığı belirtilen raporda devamla şunlar denildi, “ İlk olarak 100 milyar TL’lik desteği içeren ekonomi paketi, 25 Nisan’da 200 Milyar TL’ye çıkarıldı. 200 milyar TL’lik ekonomi paketinin de yalnızca 4 milyar 400 milyon TL’lik kısmının sosyal yardıma ayrıldı. Yani ekonomi paketinin yalnızca % 2,2’si ihtiyacı olan ailelere yardım olarak verilirken geriye kalan yaklaşık 151 milyar TL’lik (150 milyar 968 milyon TL) kısmın da işverenlere desteğe ayrıldığı görülmektedir.”

İşsizlik çığ gibi büyüyor

Dünyada salgın ve salgının sonucu olarak ortaya çıkan küresel krizin 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en ağır küresel kriz olarak kabul edildiği belirtilen raporda, ‘Salgın nedeniyle; 2020’nin ikinci çeyreğinde dünya genelinde işsizliğin ciddi düzeyde artması bekleniyor’ denildi

Türkiye’de işsizliği önlemek için alınan önlemler yetersiz

“Koronavirüs salgını ile birlikte birçok işyerinin kapanması, kayıt dışı çalışan milyonlarca işçinin işsiz kalmasına yol açmıştır.” Denilen raporda Türkiye’de salgının neden olduğu işsizlikle mücadele için ayrılan payın oldukça yetersiz olduğu, Türkiye’de koronavirüs kaynaklı yardımlarda işsizlik yardımlarının payı % 9,1 iken Amerika’da % 14,3, Almanya’da ise % 16,7 olduğu belirtildi.

Kaynak: Ortadoğunews

Raporun tamamı: