İstanbul – Küçükçekmece Mahallelerinde Farklı Gençlik Grupları Arasında Karşılaşmalar raporu, İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde, farklı kimlik gruplarından gençlerin kimliklerine duydukları aidiyetleri ve “öteki” kesimlerle karşılaşmalarını sosyoekonomik, siyasi, sosyal boyutlarıyla analiz ediyor.

Raporun dar alan saha araştırması kapsamında Küçükçekmece’nin Sultanmurat, Fevzi Çakmak, Kanarya, Cumhuriyet ve Cennet mahallelerinden, 17-28 yaş aralığında farklı kesimlerden gençlerde derinlemesine mülakatlar gerçekleştirildi. Mülakatlarda gençlerin mahalleleriyle ve çevreleriyle etkileşimleri, siyasi tutumları, toplumsal gelişmelere yaklaşımları ve gelecekten beklentileri de irdelendi.

Raporun Rüştü Hacıoğlu’nun kaleme aldığı ilk bölümü, Küçükçekmece’yi sosyolojik dönüşümleriyle değerlendiren bir mekan analizi sunuyor. Beril Bahadır ve Nuhat Muğurtay’ın farklı alt başlıklarını kaleme aldıkları takip eden bölümlerde, mahallelerdeki gençlerin sosyo-ekonomik durumları ve beklentileri, ikinci olarak, gençlerin sosyal imkanlarının ve tercihlerinin, çevreleriyle etkileşimlerinin, kendilerini ait hissettikleri topluluğa yönelik duruşlarının ve diğer kimlik gruplarıyla karşılaşmalarının bir analizi sunuluyor. Sonuç bölümünde öne çıkan bulgularla birlikte, gençler arasında uzlaşı noktalarını artırabilecek çözüm önerileri tartışılıyor.