Açıklanan rapora ilişkin olarak bir değerlendirme yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ercan Karakaş, 2015 yılında kültür sanat alanına uygulanan baskı ve sansür olaylarının Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sınırlı kalmadığını, baskı ve yasakların illerdeki bakanlıklara ait kurumlar ve AKP’li belediyeler eliyle tüm ülkeye yayıldığını ve yüzün üzerinde baskı ve yasaklama olayı tespit ettiklerini vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

“AKP hükümeti adeta kültür-sanata savaş açmış durumda. 2015 yılında da; filmler, belgeseller sansürlendi, konserler yasaklandı, tabloların sergilenmesi engellendi, kitap yeniden suç aleti olarak gösterildi. Özgür ve özerk sanatı savunan sanatçılar suçlu ilan edildiler, haklarında davalar açıldı. Kimi başarılı sanatçıların işine son verildi, bazıları istifaya zorlandı. Bu uygulamalar, ülkemizin insani gelişmişlik endeksinde geriye düşmesine ve çağdaş dünyadan uzaklaşmasına neden olmaktadır.

Diğer yandan, kültür-sanat çevrelerinin ve uzmanların tüm uyarılarına rağmen, Kültür Bakanlığı’nın Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ayrı bir bakanlık haline getirilmemesi ve kültürün genel bütçe içinde payının yükseltilmemesi, hükümetin kültür-sanat alanını gözden çıkardığını göstermektedir.

AKP hükümetinin çağdaş ve özgür sanat karşıtlığının açık bir göstergesi de, Atatürk Kültür Merkezi-AKM’nin içler acısı halidir. Onarılması için gerekli projeler hazırlanmış ve gerekli finansmanı sağlanmış olan AKM, 2007 yılından bu yana çürümeye ve yıkılmaya terk edildi. ‘Gezi’den sonra, polis merkezine dönüştürülen AKM, şimdilerde reklam panosu olarak kullanılıyor. Bu durum, yüz binlerce İstanbulluyu AKM’de sergilenen opera, bale, tiyatro gibi sahne sanatları etkinliklerinden mahrum bıraktığı gibi, İstanbul’un imajını da yerle bir etmektedir.

Kültür-sanat etkinliklerine halkın erişimini sağlamak, yalnızca devletin-hükümetin görevi olmakla kalmayıp, aynı zamanda temel bir insan hakkıdır.

CHP olarak, kültür-sanat alanına yapılan baskıları, kısıtlamaları, sansürü, otoriter rejime özgü demokrasi dışı uygulamalar olarak görüyoruz. Bakanlık bünyesindeki sanat kurumlarının yok edilmek istenmesini, sanatın vesayet altına alınmak istenmesini kabul etmiyoruz.

2015 yılında saptadığımız 104 ihlal, ülkemizde kültür ve sanatın ciddi bir tehdit altında olduğunu gösteriyor. Siyasal iktidar, ‘yandaş’olmayan sanatçıları cezalandırırken, sanat kurumlarını ele geçirme, kendi sanatçılarını yaratma çabası içinde.

Sanatın ve sanatçının özgür olduğu günlere dek mücadelemiz sürecek.”

Haber Kaynağı