İnsan Hakları Derneği Merkezi Hapishaneler Komisyonu, 20 Aralık 2017 tarihinde “Mahpusların Diliyle Türkiye Hapishanelerinde Hak İhlalleri Raporu”nu kamuoyu ile paylaştı.

Rapor yaklaşık 1 yıllık bir çalışma neticesinde ortaya çıkmış, bu kapsamda 26 İHD üye ve yöneticisi, 54 hapishaneye giderek 238 mahpus ziyaret etmiştir. Mahpusların çoğunluğu siyasi davalar nedeniyle tutuklu/hükümlü bulunan mahpuslar olmakla birlikte adli suçlardan hüküm giymiş/tutuklanmış mahpuslar da ziyaret edilmiştir.