MAĞDURİYET YARATACAK
Döner sermayenin öncelikli olarak kira giderinde kullanılması, gelir kaynağının önemli bir kısmı döner sermayeden karşılanan hekim ve diğer yardımcı sağlık personellerinin ciddi bir mağduriyet yaşamasına neden olacaktır.

Hastane işletmecisi-sahibi olmayan çalışanların emekleri sonucu ortaya çıkan gelirlerin giderler için kullanılması adaletsizliğe ve sonucunda çalışanlarda memnuniyetsizliğe yol açacaktır.

Döner sermaye gelirlerinden ilk olarak kira bedelinin ödenmesi esastır. Bu durum çalışanlara ücretlerinin ödenememesi ya da tıbbi firmaların alacaklarını zamanında tahsil edememesinden ötürü iflas etme ve hak kaybı gibi endişeleri beraberinde getirecektir.

Şehir hastanelerinde oluşabilecek mali sorunlar doğrudan tıbbi hizmeti sunan hekim ve yardımcı personelin çalışma koşullarını etkileyebilecek. Vasıfsız işgücü ve düşük ücret yaygınlaşacak, hizmet kalitesi de düşecektir.

Şehir hastaneleri ile sağlık imkânları bir bölgede toplanarak halka daha kolay ve daha az masrafla hizmet vermek amaçlanırken iş mecrasından çıkarılmış ve ranta açık bir hale büründürülmüştür. Belki iyi niyetle başlatılan bir proje, ne yazık ki işe plansızlık da girince ranta kurban edilmiştir.”

Haber Kaynağı