Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi (BMEHS) güvence altına alınan hakların devletler tarafından hayata geçirilmesinin denetimi/izlenmesini ve bu sürece engellilerin bizzat kendilerinin ve kendilerini temsil eden engelli örgütlerinin de katılımını öngörmektedir.

İnsan haklarına saygıyı güçlendirerek, ayrım gözetmeksizin herkesin haklara eşit fırsatlarla erişimini sağlamanın önemli araçlarından biri de farklı gruplar bakımından izleme ve raporlama faaliyetidir. Hakların kullanımında ve uygulanmasında ayrımcılık alanlarını tespit etmek; hak ihlallerini belgelemek ve insan hakları mekanizmalarının işlerliğini güçlendirmenin yanında savunuculuk faaliyetleri geliştirmek bakımından da önemlidir.

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD) tarafından yayınlanan bu kılavuz bir yandan izleme faaliyetinde göstergelerin nasıl belirlenmesi gerektiğine yönelik örnekler sunarken, diğer yandan bireysel deneyimler, medya, 8 Sivil Toplum Örgütleri İçin Engelli Hakları İzleme Rehberi politika ve yasalar bağlamında engelli hakları ile ilgili nasıl izleme yapılması gerektiğine dair geniş kapsamlı bilgiler sunmaktadır.

Kaynak: Sivil ALAN

Raporun tamamı: