Etyen Mahçupyan tarafından kaleme alınan Türkiye’de Gençliğin Siyasallaşma Biçimleri: Kesimler Arası Bir Karşılaştırma raporu, Türkiye’de farklı toplumsal kesimlerin gençlerinin siyasallaşma biçimlerini anlamak amacıyla, İstanbul’da dört, Diyarbakır’da da iki dar alan niteliksel saha araştırmasının karşılaştırmalı analizlerini içeriyor.

Analiz çalışması, İstanbul ve Diyarbakır’ı önce ayrı ele alarak her birinin içindeki farklı kimlikteki gençlerin ortak yanlarını ve farklılıklarını tespit etmeye çalışıyor. Değerlendirme bölümleri ise İstanbul ile Diyarbakır’ın bir bütün olarak ele alınmasını, Kürt ve İslamcı kimliklerle ilgili bölgesel karşılaştırma yapılmasını mümkün kılıyor.