Human Rights Watch (HRW) isimli insan hakları örgütünün “Kurtuluşumuz İçin Bize Bir Yasa Gerek: Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet, Cinsellik ve İnsan Hakları” isimli raporu 21 Mayıs 2008 tarihinde kamuoyu ile paylaşıldı.