SELDI’nin ilk aşamasında edindiği bilgiler, enerjinin dokuz SELDI ortak ülkesinin tamamında yolsuzluklara karşı en hassas sektörlerden biri olduğunu öne sürmektedir2. Türkiye, enerji sektörü ve kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) boyutları, dinamikleri ve son müzakereler bakımından SELDI ülkelerinin geri kalanından farklılık göstermektedir.