Toplumun yolsuzluk konusunu algılayış biçiminin belirlenmesi yolsuzluğun gözlemlenebilmesi için oldukça önemli bir gösterge ve araç niteliği taşımaktadır. Bu raporda yer alan ve TESEV için 2014 yılında (Şubat-Mart) ve daha sonra 2016’da (Şubat) Infakto tarafından yapılan yolsuzluk algısı anketinin sonuçları, toplumun mevcut düşünce yapısına ışık tutmaktadır.