Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu’na dair rapor hazırladı.

MA’nın haberine göre Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu tarafından 8 Kasım 2019 tarihinde Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde gerçekleştirilen inceleme ziyareti sonucunda elde edilen tüm bilgi ve belge ile yapılan görüşmelerin raporlaştırıldığı metin İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı’na yarın sunulacak.

Raporda komisyona yapılan başvurular sonucunda inceleme yapıldığına dikkat çekildi. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna; genel olarak sağlık sorunlarıyla yeterince ilgilenilmemesi, tedavilerin geç yaptırılması veya hiç yaptırılmaması, nakil taleplerinin yerine getirilmemesi, kurum personeli tarafından keyfî tutum ve davranışlarda ve kötü muamelede bulunulduğu, sıcak ve soğuk su konusunda sorun yaşandığı, hükümlü ve tutukluların sosyal faaliyetlerden ve iletişim imkânlarından yararlandırılmadığı, fiziki koşulların yetersizliği ve tutuksuz yargılanma talepleri konularında başvurularda bulunulduğu belirtildi.

Raporda Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu tarafından izleme raporuna da yer verilirken, kampüste kapasitenin üzerinde hükümlü ve tutuklu bulunduğuna, kapasite üzerinde hükümlü ve tutuklu bulundurulmasının fiziki koşullarda yetersizliğe neden olduğuna, günlük iade bedelinin az olması nedeniyle artırılması gerekliliğine, sıcak su konusunda sorun yaşandığına, sağlık hizmetlerinin personel yetersizliği nedeniyle aksadığına, ihtiyaç duyulan malzemelerin kantinden tedarikinde sorunlar yaşandığına ve meslek edindirme kurslarının yeterli düzeyde olmadığına dair tespitleri yer aldı.

Raporda, hak ihlalleri şöyle sıralandı:

♦ Giyim konusunda hükümlü ve tutuklulara aşırı derece müdahale ediliyor, kimi hükümlü ve tutuklulara adaba aykırı giyinme gerekçesi ile uyarılarda bulunuluyor.

♦ Kurum güvenliğini temin etmek amacıyla kullanılan kameralar mahremiyeti ihlal edecek şekilde gözetleme ve kayıt yapıyor.

♦ Aramalarda insan onuru ile bağdaşmayan uygulamalar görülüyor, çıplak aramalar yapılıyor.

♦ Sağlık konusunda ciddi sorunlar yaşanıyor, yeteri katar sağlık personeli bulunmuyor.

♦ Hakkında toplatma veya yasaklama kararı verilmemiş süreli veya süresiz yayınlar talep edilmesine rağmen hükümlü ve tutuklulara verilmiyor.

Haber kaynağı: Birgün

Raporun tamamı: