Özge Genç, Demet Taşkan, Ulaş Tol, Mine Yıldırım tarafından kaleme alınan rapor, toplumun farklı kesimlerinin, okullarda din dersleri ve dini görünümler (dini semboller, dini pratikler, dinle ilişkili kutlama ve anma programları vb.) hakkında ihtiyaç ve beklentilerine odaklanıyor.

Çalışma kapsamında ebeveynler ve çocuklar ile olmak üzere Mart – Ağustos 2016 ayları arasında iki saha araştırması yürütüldü. İlk olarak İstanbul, Ankara, Kayseri ve Diyarbakır’da yaşayan, farklı inanç gruplarından ve farklı dini pratik seviyelerine sahip toplam 124 ebeveynle yarı yapılandırılmış derinlemesine mülakatlar gerçekleştirildi. İkinci aşamada yine İstanbul, Ankara ve Kayseri’de, farklı inanç gruplarından ailelerden gelen toplam 38 lise öğrencisiyle atölye çalışmaları ve birebir görüşmeler yapıldı.

Raporun, eğitim sisteminde çoğulculuk ve inanç özgürlüğü konularında farklı kesim ve inanç gruplarının taleplerine yönelik güncel bir kaynak oluşturmasını; bu taleplerin insan hakları hukukuyla ilişkisine dair farkındalık yaratmasını hedefliyoruz.