Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (EBSAM), Eğitime Bakış 2016: İzleme ve Değerlendirme Raporu notlarını yayımlamaya devam ediyor. Türkiye’nin 2000 yılından sonrasının fotoğrafını çeken rapor, eğitimin mevcut halinin ortaya koyarak, yatırım yapılması gereken ve iyileştirilmeye açık alanları tespit etme adına büyük bir önem taşımaktadır. Bu bağlamda EBSAM, raporun başlıklarından birisi olan açıköğretim lisesi üzerine mercek tutarak Eğitime Bakış Notu 2’yi yayımladı.

Eğitime Bakış Notu 2 raporunun detayları aşağıdadır:

2008 yılından itibaren açıköğretim lisesine kayıtlar hızlı bir şekilde artmaktadır. Son yıllarda TEOG ile birlikte açıköğretime yeni kayıt sayıları daha da artmıştır. Açıköğretim lisesi, öğrencileri için nitelikli bir alternatif olmaktan ziyade sistemde başarısız öğrencilerin yönlendirildiği depo kurum haline gelmiştir.

Halen toplam 1 milyon 536 bin öğrenci açıköğretim lisesine kayıtlıdır. Her dört ortaöğretim öğrencisinden biri açıköğretim öğrencisidir.

2010 yılında bütün açıköğretim lisesi öğrencilerinin %4,2’si, 2011 yılında %5,2’si, 2012 yılında %6,4’ü, 2013 yılında %5’i, 2014 yılında ise %7,6’sı mezun olabilmiştir. Lisenin normal eğitim süresinin dört yıl olduğu dikkate alındığında söz konusu mezun oranları oldukça düşüktür.

Açıköğretim lisesi mezuniyet oranlarının mevcut eğilimlerle devam etmesi durumunda, açıköğretim lisesindeki yığılma her geçen yıl artarak devam edecektir.

Haberin Kaynağı ve Devamı