Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı – TESEV’in MATRA Programı desteğiyle hazırladığı bu rapor, yakın gelecekte yaygınlaşması beklenen arabuluculuk hizmetini kadınların adalete erişimi açısından değerlendirmektedir. Raporda farklı açılardan henüz kısıtlı olan tartışmalara yer verilmiştir. Arabuluculuğun kadınların adalete erişimindeki cinsiyete dayalı ayrımcılık, eğitimsizlik, yoksulluk, bilgiye erişim ve mahkemelere ulaşım gibi engellere bir çözüm olabilmesi için politika önerileri sunulmaktadır.