Kamu görevlilerinin yargılanma ayrıcalıkları nedeniyle hesap verebilirlik ve şeffaflık sorumluluğunu yeteri kadar hissetmemesi toplumda imtiyazlı bir grup oldukları algısını yaratabilir. Bu algı bir yandan yolsuzluğa ve anti- demokratik uygulamalara davet çıkarırken, diğer yandan yolsuzlukla mücadele politikalarının ve demokratikleşme çabalarının önünde bir engel teşkil etmektedir. TESEV’in Kamu Görevlileri Etik Kurulu ortaklığıyla ve Avrupa Birliği desteğiyle yürüttüğü projede bu konu hukuk ve sivil toplum boyutlarında tartışılmıştır. İstanbul, Ankara ve Van’da hukukçu ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle yapılan tartışmalar ışığında uzmanların incelemeleri bu derleme raporda toplanmıştır.