Ulaş Tol’un kaleme aldığı Kentsel Alevilik ve Alevi Gençlerin Kimlik Arayışları raporu, İstanbul’un Alevilerin yoğun olarak yaşadığı mahallelerindeki Alevi gençlerin, siyasi algı, davranış ve hareketliliklerine odaklanıyor. İki ana bölümden oluşan raporun ilk bölümünde, kentsel Aleviliğin dönüşümü, Alevi yurttaşların talepleri, tarif ettikleri sorunlar, maruz kaldıklarını ifade ettikleri ayrımcılıklar, yazarın önceki çalışmaları ve araştırma sahasından elde edilen verilere dayanarak ele alınıyor.

Raporun ikinci bölümünde, araştırma sahası kapsamında görüşülen gençlerin, Alevi kimliğiyle etkileşimleri, ilişkileri, bu ilişkilerin gerilim noktaları ve genel olarak kimlik arayışları ele alınıyor; mahalle yaşamları, siyasi sorunlar ve partiler hakkındaki algı ve yaklaşımları, siyasete katılım halleri ve yolları aktarılıyor. Son olarak, araştırmanın işaret ettiği temel çıkarımlara ve önerilere yer veriliyor.