Yerel İzleme Araştırma Ve Uygulamalar Derneği (YERELİZ) “Rehber Göstergelerle İstanbul Belediyeleri Katılım ve Kapsayıcılık Raporu” nu yayınladı. İstanbul’daki ilçe belediyelerinde katılımcılığı ve kapsayıcılığı çok basit göstergeler üzerinden ölçmeye çalışan bu rapor, YERELİZ’in bu yöndeki çabalarının ilk ürünü olarak kabul ediliyor. Bu raporu hazırlanırken, hem popülasyonu hem de çeşitliliği açısından yönetimi oldukça zor olmakla birlikte oluşturdukları modeller ile Türkiye’de yerel yönetimde öncü olması beklenen İstanbul ilçe belediyelerinin bu kapsamdaki performanslarının bir resmini kabaca çizebilmek isteniyor. Çalışma kapsamında taranan, ancak sınırlı bir kısmı bu rapor içine alınan verilerin, ileride daha derinlikli inceleme yöntemleri ile alınması ve yerel yönetim alanında çalışanlar ile paylaşılması hedeflenmekte. Bu çalışma, İstanbul’daki ilçe belediyelerinin katılımcılık ve kapsayıcılık derecesini kent konseylerinin yapısı ve stratejik planlarının içeriği üzerinden ölçmeye çalışmaktadır. Türkiye’de yerel yönetimlere ilişkin mevzuatta katılımcılık açısından mevcut olan bu iki mekanizmanın doğru bir şekilde kullanılması, yerel yönetim alanına farklı grupların dâhil edilmesini, katılımcı demokrasiyi ve insan hakları kenti anlayışını besleyecektir.

Kaynak: Sivil Sayfalar

Raporun tamamı: