Berghof Vakfı tarafından hazırlanan ‘Berghof Çatışma Dönüşümü Kavram Dizini: Teori ve uygulamaya yönelik 20 kavramlaştırma’  Demos Araştırma Merkezi’nden Nisan Alıcı tarafından Türkçe’ye çevrildi. “Bu kavram dizini, Berghof Vakfı’nın çalışmalarında kullanılan çatışma dönüşümüne ilişkin 20 temel terimi tanımlamakta ve tartışmaktadır. Çatışma dönüşümü, çatışmaların varlığını toplumsal değişim ve gelişmenin kıymetli ve hatta vazgeçilmez bir parçası olarak görür, fakat şiddeti çatışan taraflar arasındaki ilişki ve etkileşimlerin kaçınılmaz bir parçası olarak algılamaz.”

Kavram dizininde Barış Eğitimi, Geçiş Dönemi Adaleti ve Geçmişle Hesaplaşma, Toplumsal Cinsiyet gibi pek çok kavram tartışılmaktadır.

Kaynak: Demos.